Sme advokátska kancelária zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 5447 a v Slovenskej republike poskytuje advokátske právne služby podľa platného zákona o advokácii a s ním súvisiacich predpisov.

Pri poskytovaní právnych služieb kladieme osobitný dôraz na profesionalitu a a ku každému klientovi pristupujeme individuálne. Každý prípad posudzujeme jednotlivo podľa okolností a ponúkame viaceré alternatívne možnosti jeho riešenia. Za poskytovanými službami stojí stabilný a jednotný tím preverený rokmi spolupráce pri riešení náročných úloh.

Právne služby poskytujeme v právnych oblastiach, z ktorých každá má svoje špecifiká. S advokátskymi službami poskytovanými našou kanceláriou sú spokojné veľké obchodné spoločnosti, ktoré kladú dôraz na flexibilitu, spoľahlivosť a invenčnosť, ako aj jednotliví občania pri riešení ich osobných záležitostí.